TERAPIA WYSOKOPRZEPŁYWOWA TLENEM

APARAT DO WSPOMAGANIA FUNKCJI ODDECHOWYCH


Nieinwazyjna Wysokoprzepływowa Terapia Tlenowa (HFNC)

Aparat do wspomagania funkcji oddechowych HiFent został opracowany specjalnie jako rozwiązanie zapewniające nawilżany i podgrzewany przepływ gazu, przeznaczone dla pacjentów pediatrycznych i dorosłych w szpitalach, w domu oraz w opiece długoterminowej, w oddziałach pulmonologicznych, w każdym oddziale intensywnej opieki medycznej, w oddziałach ratunkowych, neurologicznych, neurochirurgicznych, pediatrycznych (masa ciałą powyżej 3kg), rehabilitacyjnych, geriatrycznych, etc. Dzięki HiFent Respicare ze zintegrowanym generatorem przepływu i systemem wzbogacania powietrza tlenem możliwe jest podawanie oddychającym samodzielnie pacjentom mieszanki powietrze/tlen przy pomocy jedynej w swoim rodzaju kaniuli donosowej.

Ten produkt nadaje się do stosowania u samodzielnie oddychających pacjentów leczonych przez podawanie nawilżonego ogrzanego gazu o odpowienim natężeniu przepływu, np. terapia nawilżanym powietrzem, tlenoterapia, intubacja dotchawicza, tracheostomia.

 

NZ Techno Sp. z o.o.
ul. Berneńska 5a
03-976 Warszawa

Tel.: (+48) 22 6163245
Fax. (+48) 22 6170785
office.pl@nztechno.com

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000081888, REGON: 011862144, NIP: 1130234889, Kapitał zakładowy 50 000,00 zł