NASZA OFERTA

 

O FIRMIE

Doświadczenie na rynkach międzynarodowych i wiedza o rynku lokalnym


Firma NZ Techno działalność rozpoczęła na początku lat 90. jako dostawca sprzętu używanego w opiece nad pacjentami cierpiącymi na choroby układu oddechowego. W ciągu ostatnich 30 lat znacznie rozszerzyliśmy asortyment naszych produktów i obecnie możemy zaoferować wyposażenie dla oddziałów neonatologicznych i oddziałów intensywnej opieki medycznej. Dążymy do nawiązywania długoterminowej współpracy z klientami doceniającymi fakt, iż nasza uwaga koncentruje się przede wszystkim na potrzebach pacjentów.

Sprzedaż

Doświadczenie i wiedza

Nasi pracownicy uczestniczą w rozwoju polskiego systemu opieki zdrowotnej od niemalże 20 lat. Dzięki temu nie tylko jesteśmy w stanie dostarczać nowoczesny sprzęt medyczny, lecz także dzielić się z odbiorcami posiadaną wiedzą i doświadczeniem. Każdego roku NZ Techno organizuje liczne konferencje, na które zapraszani są specjaliści z dziedziny neonatologii z całego świata.

Prezentacje

Strategia naszej firmy koncentruje się na budowaniu długofalowych relacji z odbiorcami. W związku naszym klientom zapewniamy nie tylko szczegółowe informacje na temat naszych produktów, lecz także możliwości zapoznania się z produktem.

Szpitale referencyjne

W zależności od produktu, którym zainteresowany jest odbiorca, udostępniamy wykaz szpitali, gdzie urządzenia te można zobaczyć w środowisku pracy.

Instalacja i szkolenie

Atestowani pracownicy techniczni

Nasi atestowani inżynierowie zapewniają najwyższy poziom wiedzy technicznej oraz krótki czas reakcji.

Szkolenie u klienta

Po zainstalowaniu urządzenia zapewniamy przeszkolenie personelu odpowiedzialnego za jego obsługę.

Usługi gwarancyjne i pogwarancyjne

Usługi świadczone przez naszą firmę nie obejmują wyłącznie okresu gwarancyjnego. Niejednokrotnie udowodniliśmy, że obsługujemy zgłoszenia gwarancyjne nawet po upływie okresu gwarancji.

 

AKTUALNOŚCI

WEBINAR - Wysokoprzepływowa Tlenoterapia Donosowa (HFNOT) w Praktyce Szpitalnej

.

Webinar prowadzony przez prof. dr hab. n. med. Waldemara Machałę z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 
 

List prof. Waldemara Machały

Przebieg infekcji wirusem COVid-19 u niewielkiej liczby osób doprowadza do wystąpienia niewydolności oddechowej. Jej przyczyną jest blok pęcherzykowo-włośniczkowy, o różnej dynamice. Oznacza to, że zaburzeniu ulega nie tyle sama mechanika oddechowa, a zdolność do natlenienia i w mniejszym stopniu - wentylacji (eliminacji dwutlenku węgla). Przewidując konieczność leczenia takich chorych powinno się od samego początku podejmować czynności, polegające na efektywnej tlenoterapii. Można zatem domniemywać, że u większości chorych będą istniały wskazania do na pewno efektywnej tlenoterapii, a jedynie w wybranych przypadkach do wentylacji mechanicznej (respiroterapii)

Współcześnie w warunkach polskich (szczególnie poza oddziałami intensywnej terapii) wybór wśród technik natlenienia biernego nie jest duży i polega na wdrożeniu technik wysoko-przepływowych (maski twarzowe z zastawkami bezzwrotnymi i rezerwuarem tlenu), lub nisko-przepływowych (wąsy tlenowe, cewniki donosowe). Zarówno techniki wysoko-, jak i przede wszystkim nisko-przepływowe nie zapewniają choremu podania mieszaniny oddechowej zawierającej 100% tlen. Przepływ tlenu w technice niskoprzepływowej nie przekracza 3,5 l/min.; wysoko-przepływowej - 15 l/min. Im większa wentylacja chorego - tym niższe wdechowe stężenie tlenu. W obu opisywanych technikach tlenoterapii podejmowanych współcześnie - nie ma możliwości oznaczenia stężenia wdechowego tlenu. Po drugie, tlen stosowany w tychże technikach jest nienawilżony i zimny - zatem wysusza i drażni górne drogi oddechowe, co powoduje, że na niewielką efektywność nakłada się dyskomfort pacjenta odczuwającego jeszcze większą duszność.

Rozwiązaniem tej sytuacji jest zastosowanie wysoko-przepływowej tlenoterapii, która zapewnia wysoki przepływ gazów w ogóle oraz możliwość uzupełniania składu mieszaniny oddechowej tlenem o przepływie do 70 l/min. (co przekłada się na podanie 100% tlenu). Dodatkowo mieszanina oddechowa w tej technice ma temp. 37 st. C i 100% wilgotność.

Dysponując takim rozwiązaniem u chorych, u których występują zaburzenia natlenienia - możliwe będzie uniknięcie wentylacji mechanicznej z koniecznością protezowania dróg oddechowych (przez intubację) i podjęcie sedacji w warunkach oddziału intensywnej terapii.

 
 

Profilaktyka leczenia COVID-19

Firma NZ Techno rozpoczyna współpracę przy bardzo dużym projekcie ogólnopolskim, obejmującym profilaktykę leczenia COVID-19. Współpraca ta dotyczy używania aparatu HiFent do wysokoprzepływowej terapii tlenem w warunkach epidemiologicznych. Nasza firma wraz z grupą inżynierów we współpracy z działem R&D Uniwersyteckiego Szpitala Medycznego w Warszawie przy ulicy Banacha opracowuje i jest w fazie końcowej zaprojektowania urządzeń do pełnej izolacji każdego zakażonego, podłączonego do urządzenia do wysokoprzepływowej terapii tlenem HFNC. Projekt ten nadzoruje Ministerstwo Zdrowia, które planuje wyposażenie wszystkich szpitali w Polsce w sprzęt do terapii wysokoprzepływowej tlenem HFNC. Projekcie był szeroko omawiany w radiu i telewizji.

 

Galeria zdjęć:

 
 

SERWIS

NZ Techno Sp. z o.o.
ul. Berneńska 5a, 03-976 Warszawa
Tel.: (+48) 22 6163245
Fax. (+48) 22 6170785
office.pl@nztechno.com

 

NZ Techno Sp. z o.o.
ul. Berneńska 5a
03-976 Warszawa

Tel.: (+48) 22 6163245
Fax. (+48) 22 6170785
office.pl@nztechno.com

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000081888, REGON: 011862144, NIP: 1130234889, Kapitał zakładowy 50 000,00 zł