Terapia oddechowa2023-09-22T15:48:32+02:00

Resuscytacja noworodków

Pierwsze chwile życia noworodka mają bezpośredni wpływ na jakość życia oraz mogą mieć konsekwencje do jego końca. Każdemu noworodkowi należy wykonać resuscytację przeprowadzoną na właściwym i wysokim poziomie. Działania resuscytacyjne mają na celu nie dopuścić do uszkodzenia centralnego układu nerwowego. Resuscytacja noworodka po porodzie, może się zdarzyć w większości przypadków ,dlatego tak ważne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji które jest najważniejszym czynnikiem w opiece nad noworodkiem, który wymaga wspomagania oddechowego po urodzeniu.

Terapia HFNC

Wysokoprzepływowa tlenoterapia donosowa (HFNC) to stosunkowo nowa metoda dostarczania tlenu u chorych z niewydolnością oddechową. Oferuje znacznie lepsze korzyści, których nie daje standardowa tlenoterapia bierna z użyciem kaniul donosowych, masek prostych, czy masek z workiem rezerwuarowym. Aparatura HFNC pozwala uzyskać duże (do 80 l/min) przepływy w kaniulach donosowych oraz precyzyjnie ustawić duże stężenie tlenu w mieszaninie wdychanych gazów (stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej [FiO2] może sięgać 100%). Tak duży przepływ wiąże się z kolejną istotną metodą terapii – generowaniem stałego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP), które dodatkowo wspomaga leczenie niewydolności oddechowej dzięki utrzymywaniu drożności dróg oddechowych, rekrutacji pęcherzyków płucnych oraz zmniejszeniu pracy oddychania.

Spirometria

Spirometria to niezwykle ważne diagnostyczne badanie sprawności układu oddechowego. Polega na pomiarze szybkości przepływu powietrza przez drogi oddechowe oraz na pomiarze ilości powietrza, które pacjent jest w stanie nabrać i wydmuchać z płuc. Spirometria ma na celu monitorowanie leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP), astmy oraz chorób śródmiąższowych płuc.

Przejdź do góry