Hipotermia u noworodków. Comen P6

Hipotermia terapeutyczna jest uważana za podstawowe leczenie
HIE, ponieważ pomaga utrzymać niższą temperaturę noworodków do 72 godzin, skutecznie obniżając śmiertelność poprzez spowolnienie procesów apoptozy i zmniejszenie zależności mózgowej od tlenu. Obecny trend w leczeniu HIE mono przesunął się w kierunku precyzyjnej kontroli temperatury za pomocą urządzeń chłodzących, które zapewniają opiekunom usprawnione procedury w całym procesie leczenia, stąd P6.

Hipotermia u noworodków. Comen P6

Hipotermia terapeutyczna jest uważana za podstawowe leczenie
HIE, ponieważ pomaga utrzymać niższą temperaturę noworodków do 72 godzin, skutecznie obniżając śmiertelność poprzez spowolnienie procesów apoptozy i zmniejszenie zależności mózgowej od tlenu. Obecny trend w leczeniu HIE mono przesunął się w kierunku precyzyjnej kontroli temperatury za pomocą urządzeń chłodzących, które zapewniają opiekunom usprawnione procedury w całym procesie leczenia, stąd P6.

Więcej informacji