Flexicare FL9000

Prosty w obsłudze nawilżacz, z intuicyjnymi elementami sterującymi i łatwymi do wyboru funkcjami. Nawilżacz oddechowy FL-9000 stanowi kompletne rozwiązanie do dostarczania ogrzewanych i nawilżanych wdychanych gazów oddechowych dla wentylowanych pacjentów i osób otrzymujących wsparcie oddechowe. Przeznaczony do ogrzewania i nawilżania gazów respiratorowych podawanych pacjentom podczas wentylacji lub wspomagania oddychania jako element kompleksowego systemu, w skład którego wchodzi komora nawilżająca, adapter, czujnik temperatury. Stosowany jest u pacjentów wymagających wentylacji lub utrzymywania dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych przy pomocy rurki dotchawiczej, rurki tracheostomijnej, maski twarzowej, kaniuli nosowej lub innego podobnego urządzenia.

Flexicare FL9000

Prosty w obsłudze nawilżacz, z intuicyjnymi elementami sterującymi i łatwymi do wyboru funkcjami. Nawilżacz oddechowy FL-9000 stanowi kompletne rozwiązanie do dostarczania ogrzewanych i nawilżanych wdychanych gazów oddechowych dla wentylowanych pacjentów i osób otrzymujących wsparcie oddechowe. Przeznaczony do ogrzewania i nawilżania gazów respiratorowych podawanych pacjentom podczas wentylacji lub wspomagania oddychania jako element kompleksowego systemu, w skład którego wchodzi komora nawilżająca, adapter, czujnik temperatury. Stosowany jest u pacjentów wymagających wentylacji lub utrzymywania dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych przy pomocy rurki dotchawiczej, rurki tracheostomijnej, maski twarzowej, kaniuli nosowej lub innego podobnego urządzenia.

Więcej informacji