Kanmed PetWarmer

Produkty te mogą być używane do bezpiecznego ogrzewania małych zwierząt podczas premedykacji, indukcji, operacji i rekonwalescencji.

Kanmed PetWarmer

Produkty te mogą być używane do bezpiecznego ogrzewania małych zwierząt podczas premedykacji, indukcji, operacji i rekonwalescencji.

Więcej informacji