Terapia HFNC2023-08-27T18:08:01+02:00

Terapia HFNC

Wysokoprzepływowa tlenoterapia donosowa (HFNC) to stosunkowo nowa,  metoda dostarczania tlenu u chorych z niewydolnością oddechową. Oferuje  znacznie lepsze korzyści, których nie daje standardowa tlenoterapia bierna z użyciem kaniul donosowych, masek prostych,  czy masek z workiem rezerwuarowym. Aparatura HFNC pozwala uzyskać duże (do 80 l/min) przepływy w kaniulach donosowych oraz precyzyjnie ustawić duże stężenie tlenu w mieszaninie wdychanych gazów (stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej [FiO2] może sięgać 100%). Tak duży przepływ wiąże się z kolejną istotną metodą terapii – generowaniem stałego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP), które dodatkowo wspomaga leczenie niewydolności oddechowej dzięki utrzymywaniu drożności dróg oddechowych, rekrutacji pęcherzyków płucnych oraz zmniejszeniu pracy oddychania.

Skontaktuj się z nami

Poznaj naszą ofertę

Przejdź do góry